தேர்தல் அறிக்கை - அப்பனுக்கும், மகனுக்கும்...!

கருவறையில்:-

"பிரசவம் மற்றும் பால் பாட்டில்" (வெறும் பாட்டில்தான்) இலவசம்...

பள்ளியில்:-

"சீருடை மற்றும் முட்டை" (தேர்விலும்தான்) இலவசம்...

வேலையில்லா பட்டதாரிக்கு:-

"இளைப்பாற தொலைகாட்சி மற்றும் களைப்பாற குவாட்டர்" இலவசம்...

சமையலுக்கு:-

"அரிசி, பருப்பு மற்றும் அடுப்பு" (சிலிண்டர் கிடையாது) இலவசம்...

பயணத்திற்கு:-

"பயணச்சீட்டு மற்றும் பாப்கான்" இலவசம்...

சமயத்திற்கு:-

"ஆணுறை மற்றும் துணைவி" இலவசம்...

கல்லறையில்:-

"பிண ஊர்தி மற்றும் சாம்பலுக்கு டம்பளர்" இலவசம்...

உன் இறப்பு சான்றிதழ் கொடுத்தால் உனக்கு கிடைத்த இலவசங்கள் எல்லாம் இலவசம் "உன் மகனுக்கும்"

No comments:

Post a Comment