சுயமரியாதை

தன் உடல் வியர்வையில்,
குடும்பத்திற்கான உணவைத் தேடுவது...

-நன்றி தமிழருவி மணியன்

No comments:

Post a Comment