மரண தண்டனைக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கம்...!

ஆகத்து 18-ல் (வியாழன்) இரண்டாயிரம் இருசக்கர வாகனத்தில் மரண தண்டனைக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்தை சார்ந்த இளைஞர்கள் சென்னையிலிருந்து காலை 7-மணிக்கு வேலூர் பயணம்...!

No comments:

Post a Comment